#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Táto výzva bola aktualizovaná. Ak máte záujem podať žiadosť, 

postupujte podľa Aktualizácie č.3  (kliknite vĺavo pod Aktivitou A1)

 

Platnosť dole uvedených dokumentov skončila 18.4.2021:

Výzva  IROP-CLLD-AKD6-511-003

 

Miestna akčná skupina: Verejno - súkromné partnerstvo  Hontiansko - Dobronivské vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy:  IROP-CLLD-AKD6-511-003

Dátum vyhlásenia:  18.1.2021

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva_IROP-CLLD-AKD6-511-003 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č.1  Formulár ŽoPr 

Príloha č.2  Špecifikacia rozsahu oprávnených aktivit a výdavkov 

Príloha č.3  Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu 

Príloha č.4  Kriteriá pre výber projektov 

 

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Priloha 01  ŽoPr Splnomocnenie 

Priloha 02  ŽoPr Vyhlásenie o veľkosti podniku 

Priloha 02a ŽoPr Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti  

Príloha 03  ŽoPr  Test podniku v ťažkostiach

Príloha 03a Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha 03b Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha 04  ŽoPr  Úverový prísľub 

Priloha 06  ŽoPr Rozpočet_projektu 

Príloha 07  ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Priloha 08  ŽoPr Finančná analýza 

Príloha 08  ŽoPr Inštrukcia k finančnej analýze 

Priloha 12  ŽoPr Prehľad minimálnej pomoci