#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

 

Táto výzva (aktualizácia č.1) bola aktualizovaná. Teraz je platná aktualizácia č.3 Ak máte záujem podať žiadosť, postupujte podľa Aktualizácie č.3  (kliknite vĺavo pod Aktivitou A1 na Aktualizáciu č.3)

 

Platnosť dole uvedených dokumentov skončila 18.10.2022.

 
 
Oznamy:  Dňa 19.4.2021 začína druhé kolo Výzvy pre aktivitu A1 do 18.7.2021
                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy
                 IROP-CLLD-AKD6-511-003: Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 137.939,87 €
 
 
               Dňa 19.7.2021 začína tretie kolo Výzvy pre aktivitu A1 do 18.10.2021
               Výška žiadaných príspevkov v druhom kole: 74 574,50€
               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 74 574,50€
               Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy
                 IROP-CLLD-AKD6-511-003:  Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 63 365,37€.
 

 

              Dňa 19.10.2021 začína štvrté kolo Výzvy pre aktivitu A1 do 18.1.2022
               Výška žiadaných príspevkov v druhom kole: 74 574,50€
               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 74 574,50€
               Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 3. hodnotiacom kole výzvy
                IROP-CLLD-AKD6-511-003: Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 63 365,37€.
 
              Dňa 19.1.2022 začína piate kolo Výzvy pre aktivitu A1 do 18.4.2022
               Výška žiadaných príspevkov v druhom kole: 74 574,50€
               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 74 574,50€
               Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 4. hodnotiacom kole výzvy
                IROP-CLLD-AKD6-511-003: Aktuálna disponibilá indikatívna výška finančných prostriedkov: 63 365,37€.
 
 
               Dňa 19.4.2022 začína šieste kolo Výzvy pre aktivitu A1 do 18.7.2022
               Výška žiadaných príspevkov v druhom kole: 74 574,50€
               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 74 574,50€
               Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 4. hodnotiacom kole výzvy
                IROP-CLLD-AKD6-511-003: Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 63 365,37€.
 
               Dňa 19.7.2022 začína siedme kolo Výzvy pre aktivitu A1 do 18.10.2022
               Výška žiadaných príspevkov v druhom kole:  74 574,50€
               Výška žiadaných príspevkov v šiestom kole: 63 365,37
               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 137 939,87€
               Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 4. hodnotiacom kole výzvy
                IROP-CLLD-AKD6-511-003: Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: v tomto období 0,0 €.

           

 
 

                         (v prípade podávania žiadosti postupujte podľa informácií  uvedených nižšie)

AKTUALIZÁCIA č.1 (aktivita A1)

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

č. IROP-CLLD-AKD6-511-003 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Aktivita:    A1 Podpora podnikania a inovácií

Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia výzvy :  18.1.2021

 
 

Dátum vyhlásenia aktualizácie: 18.3.2021

Účinnosť aktualizácie:       19.4.2021 

 

Informácia o aktualizácii výzvy č. IROP-CLLD-AKD6-511-003:   

Informácia o aktualizácii výzvy  A1

 

V nasledovných priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok (ŽoPr).

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkali.

 

OZNAM O VYKONANÍ ZMENY

Miestna akčná skupina Verejno - súkromnépartnerstvo Hontiansko - Dobronivské oznamuje, že v súvislosti s vydaním novej verzie Implementačného modelu (verzia 1.6) zo strany MIRRI SR -  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sme vydali aktualizáciu č. 1 pre výzvu IROP-CLLD-AKD6-511-003. 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

 

Výzva IROP-CLLD-AKD6-511-003  BSZ 

Prílohy výzvy:

Priloha 1 vyzvy - Formular ZoPr BSZ 

Priloha 2 vyzvy - Špecifikacia rozsahu opravnenej aktivity a vydavkov BSZ

Príloha 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu BSZ 

Príloha 4 výzvy - Kriteriá pre výber projektov BSZ 

Prílohy ŽoPr BSZ

 

 

Vyzva_IROP-CLLD-AKD6-511-003 _A1-akt1-SZ 

Prílohy výzvy:

Priloha_vyzvy_01-Formular ZoPr SZ 

Priloha_vyzvy_02-Specifikacia_aktivit-akt1-SZ 

Priloha_vyzvy_03-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov-akt1-SZ 

Priloha_vyzvy_04-Kriteria_pre_vyber_projektov - SZ

Prílohy ŽoPr - SZ

 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania s prílohami:

https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1121

 

Príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD s prílohami a iné dokumenty nájdete na stránke IROP:

https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1312

 

Zverejnené: 18.3.2021