#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

 

Táto aktualizácia stratila platnosť dňa 18.2.2023

Od 19.2.2023  postupujte podľa aktualizácie č. 3.

(kliknite vĺavo pod Aktivitou A1 na Aktualizáciu č.3)

 

 

Aktualizácia č.2 výzvy A1

 

Dátum vyhlásenia:    21. 9. 2022

Dátum účinnosti:      19.10.2022

Informácia o aktualizácii č.2 výzvy A1 

 

Dňa 19.12.2022 začína desiate kolo Výzvy pre aktivitu A1 do 18.1.2023

               Výška žiadaných príspevkov v druhom kole:  74 574,50€ (odstúpenie žiadateľa od zmluvy s MAS)

                Výška žiadaných príspevkov v šiestom kole: 63 365,37€ ( žiadosť  nebola schválená)

                Výška žiadaných príspevkov v siedmom kole:  83 160,00 €

                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 8. hodnotiacom kole výzvy

                IROP-CLLD-AKD6-511-003: Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: v tomto období je 54 779,87€.

 

Dňa 19.1.2023 začína 11 kolo Výzvy pre aktivitu A1 do 18.2.2023

               Výška žiadaných príspevkov v druhom kole:  74 574,50€ (odstúpenie žiadateľa od zmluvy s MAS)

                Výška žiadaných príspevkov v šiestom kole: 63 365,37€ ( žiadosť  nebola schválená)

                Výška žiadaných príspevkov v siedmom kole:  83 160,00 €

                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 8. hodnotiacom kole výzvy

                IROP-CLLD-AKD6-511-003: Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: v tomto období je 54 779,87€.

 

Výzva IROP -CLLD-AKD6-511-003

MAS Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské  vyhlasuje Výzvu na prekladanie Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

Špecifický cieľ:    

 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií      

Aktivita:

A1 Podpora podnikania a inovácií

VÝZVA:

Výzva IROP-CLLD-AKD6-511-003 - Aktivita A1, aktualizácia č.2 BSZ 

 

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 18. dňu príslušného mesiaca.

Prílohy k výzve:

príloha č.1 výzvy - Formulár ŽoPr BSZ 

príloha č.2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít BSZ 

príloha č.3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov BSZ 

príloha č. 4- Kritériá pre výber projektov 

 

Ďalšie prílohy:

Prílohy ŽoPr (403.3 kB)

 

 

 

Výzva IROP-CLLD-AKD6-511-003 - Aktivita A1, aktualizácia č.2 SZ 

Príloha č.1 výzvy - Formulár ŽoPr  SZ

príloha č.2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít SZ 

Príloha č.3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov SZ 

Príloha č. 4- Kritériá pre výber projektov 

 

Ďalšie prílohy:

Prílohy ŽoPr 

 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania s prílohami:

https://www.mpsr.sk/aktualne/informacia-o-novej-prirucke-k-procesu-vo/16884/

 

 

Príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD s prílohami a iné dokumenty nájdete na stránke IROP:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-pre-uzivatela/prirucka-pre-uzivatela-verzia-2-1-ucinna-od-27-12-2022/

 

Zverejnené: 21.9.2022