#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

 

Táto výzva bola aktualizovaná. Ak máte záujem podať žiadosť, 

postupujte podľa Aktualizácie č.1  (kliknite vĺavo pod Aktivitou B2)

 

Platnosť dole uvedených dokumentov skončila 12.9.2022.

Oznam:   Dňa 13.6.2021 začína druhé kolo Výzvy pre aktivitu B2 do 12.9.2021
                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-001:                          Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov k 13.6.2021: 207 098,10 €

 

Oznam:  Dňa 13.9.2021 začína tretie kolo Výzvy pre aktivitu B2 do 12.12.2021
               Výška žiadaných príspevkov v druhom kole: 100 000,00€
               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 100 000,00€
                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6- 512-001: 
                Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov k 13.9.2021 : 107 098,10€.

 

Oznam:   Dňa 13.12.2021 začína štvrté kolo Výzvy pre aktivitu B2 do 12.03.2022
               Výška žiadaných príspevkov v treťom kole: 60 648,00€
               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 160 648,00€

                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 3. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-001:                          Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov od 13.12.2021 do 12.3.2022 je 46 450,10 €.

 

 

Oznam:   Dňa 13.3.2022 začína piate kolo Výzvy pre aktivitu B2 do 12.06.2022
               Výška žiadaných príspevkov v treťom kole: 60 648,00€
               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 160 648,00€
                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-001:                          Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov od 13.3.2022 do 12.6.2022 je 46 450,10 €.

 

Oznam:   Dňa 13.6.2022 začína šieste kolo Výzvy pre aktivitu B2 do 12.9.2022
               Výška žiadaných príspevkov v treťom kole: 60 648,00€
               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 160 648,00€
                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-001:                          Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov od 13.6.2022 do 12.9.2022 je 46 450,10 €.

 (v prípade podávania žiadosti postupujte podľa informácií  uvedených nižšie)

 

Oznam:   Dňa 13.9.2022 začína siedme kolo Výzvy pre aktivitu B2 do 12.10.2022
               Výška žiadaných príspevkov v treťom kole: 60 648,00€
               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 160 648,00€
                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-001:                  Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov od 13.9.2022 do 12.10.2022 je 46 450,10 €.
 
Oznam:   Dňa 13.10.2022 začína ôsme kolo Výzvy pre aktivitu B2 do 12.11.2022
               Výška žiadaných príspevkov v treťom kole: 60 648,00€
               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 160 648,00€
                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-001:                  Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov od 13.9.2022 do 12.10.2022 je 46 450,10 €.
 
 
Oznam:   Dňa 13.11.2022 začína deviate kolo Výzvy pre aktivitu B2 do 12.12.2022
               Výška žiadaných príspevkov v treťom kole: 60 648,00€
               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 160 648,00€
                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-001:                  Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov od 13.9.2022 do 12.10.2022 je 46 450,10 €.

 

 

 

 (v prípade podávania žiadosti postupujte podľa informácií  uvedených nižšie)

 

Výzva IROP -CLLD-AKD6-512-001

MAS Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské  vyhlasuje Výzvu na prekladanie Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

 

Špecifický cieľ:           

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Aktivita:

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel     

 

VÝZVA:

Výzva_IROP-CLLD-AKD6-512-001      (Aktivita B2) 

 

Vyhlásená: 12.03.2021

Uzávierky:

1. kolo 12.06.2021

2. kolo 12.09.2021

 

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 12. dňu príslušného mesiaca (platí od siedmeho kola)

 

Prílohy k výzve:

príloha č. 1 výzvy  -  Formulár ŽoPr 

Príloha č. 2 výzvy  -  Špecifikacia rozsahu opravnenej aktivity a vydavkov

Príloha č. 3 výzvy  -  Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu 

Príloha č. 4 výzvy  -  Kriteriá pre výber projektov 

 

Ďalšie prílohy:

Prílohy ŽoPr 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania s prílohami:

https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1121

 

Príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD s prílohami a iné dokumenty nájdete na stránke IROP:

https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1312

 

Zverejnené: 11.03.2021