#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

 

Táto aktualizácia stráca platnosť dňa 12.2.2023

Od 13.2.2023  postupujte podľa aktualizácie č. 2.

(kliknite vĺavo pod Aktivitou B2 na Aktualizáciu č.2)
 

Aktualizácia č.1 výzvy B2

 

Dátum vyhlásenia:   5.9.2022

Dátum účinnosti:   13.9.2022

Informácia o aktualizácii č.1 výzvy B2 

 

Oznam:   Dňa 13.6.2022 začína šieste kolo Výzvy pre aktivitu B2 do 12.9.2022

               Výška žiadaných príspevkov v treťom kole: 60 648,00€

               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 160 648,00€

  Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-001:   Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov od 13.6.2022 do 12.9.2022 je 46 450,10 €.

 

 

Oznam:   Dňa 13.9.2022 začína siedme kolo Výzvy pre aktivitu B2 do 12.10.2022

               Výška žiadaných príspevkov v treťom kole: 60 648,00€

               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 160 648,00€

 Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 6. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-001:   Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov od 13.9.2022 do 12.10.2022 je 46 450,10 €.

 

Oznam:   Dňa 13.10.2022 začína ôsme kolo Výzvy pre aktivitu B2 do 12.11.2022

               Výška žiadaných príspevkov v treťom kole: 60 648,00€

               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 160 648,00€

 Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 7. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-001:   Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov od 13.10.2022 do 12.11.2022 je 46 450,10 €.

 

 

Oznam:   Dňa 13.11.2022 začína deviate kolo Výzvy pre aktivitu B2 do 12.12.2022

               Výška žiadaných príspevkov v treťom kole: 60 648,00€

               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 160 648,00€

 Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 8. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-001:   Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov od 13.11.2022 do 12.12.2022 je 46 450,10 €.

 

Oznam:   Dňa 13.12.2022 začína desiate kolo Výzvy pre aktivitu B2 do 12.1.2023

               Výška žiadaných príspevkov v treťom kole: 60 648,00€

               Celková výška žiadaných príspevkov za všetky kolá: 160 648,00€

 Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 8. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-001:   Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov od 13.11.2022 do 12.12.2022 je 46 450,10 €.

 

 

 (v prípade podávania žiadosti postupujte podľa informácií  uvedených nižšie)

 

Výzva IROP -CLLD-AKD6-512-001

MAS Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské  vyhlasuje Výzvu na prekladanie Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

Špecifický cieľ:           

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel   

 

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 12. dňu príslušného mesiaca

 

VÝZVA so sledovaním zmien:

Výzva IROP-CLLD-AKD6-512-001 - Aktivita B2, aktualizácia č.1 

Informácia o aktualizácii č.1 výzvy B2 

Prílohy k výzve (SZ):

príloha č.1 výzvy -  Formulár ŽoPr 

príloha č.2 výzvy -  Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít 

príloha č.3 výzvy -  Zoznam povinných merateľných ukazovateľov 

príloha č. 4 výzvy - Kriteriá pre výber projektov 

Ďalšie prílohy:

Prílohy ŽoPr

 

 

VÝZVA bez sledovania zmien:

Výzva IROP-CLLD-AKD6-512-001 - Aktivita B2, aktualizácia č.1 BSZ 

Informácia o aktualizácii č.1 výzvy B2 

Prílohy k výzve (SZ):

príloha č.1 výzvy - Formulár ŽoPr  BSZ 

príloha č.2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít BSZ 

príloha č.3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov BSZ 

príloha č. 4 výzvy - Kriteriá pre výber projektov 

 

Ďalšie prílohy:

Prílohy ŽoPr 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania s prílohami:

https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1121

 

Príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD s prílohami a iné dokumenty nájdete na stránke IROP:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-pre-uzivatela/prirucka-pre-uzivatela-verzia-2-1-ucinna-od-27-12-2022/

Zverejnené: 9.9.2022