#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Táto výzva bola aktualizovaná. Ak máte záujem podať žiadosť, 

postupujte podľa poslednej aktualizácie  (kliknite vĺavo pod Aktivitou C1)

 

Platnosť dole uvedených dokumentov skončila 18.9.2022.

Oznam:  Dňa 19.6.2021 začína druhé kolo Výzvy pre aktivitu C1 do 18.9.2021
               InforImácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-002:                         Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 112 167,10€
 
 
Oznam:  Dňa 19.9.2021 začína tretie kolo Výzvy pre aktivitu C1 do 18.12.2021
               InforImácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-002:                         Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 112 167,10€

 

 

Oznam:  Dňa 19.12.2021 začína štvrté kolo Výzvy pre aktivitu C1 do 18.3.2022
               InforImácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 3. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-002:                         Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 112 167,10€
 
 
Oznam:  Dňa 19.03.2022 začína piate kolo Výzvy pre aktivitu C1 do 18.6.2022
               InforImácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 4. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-002:                         Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 112 167,10€
 
 
Oznam:  Dňa 19.06.2022 začína šieste kolo Výzvy pre aktivitu C1 do 18.9.2022
               InforImácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-002:                         Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 112 167,10€

 

Oznam:  Dňa 19.06.2022 začína šieste kolo Výzvy pre aktivitu C1 do 18.9.2022
               InforImácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-002:                         Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 112 167,10€

 

 

Výzva IROP -CLLD-AKD6-512-002

MAS Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské  vyhlasuje Výzvu na prekladanie Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

 

Špecifický cieľ:           

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Aktivita:

C1 Komunitné sociálne služby  

 

VÝZVA:

Výzva IROP-CLLD-AKD6-512-002 Aktivita C1 
 

Vyhlásená: 18.03.2021

Uzávierky:

1. kolo 18.06.2021

2. kolo 18.09.2021

3. kolo 18.12.2021

4. kolo 18.03.2022

5. kolo 18.06.2022

 

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 18. dňu príslušného mesiaca

 

Prílohy k výzve:

Príloha 1 výzvy  - Formulár ŽoPr 

Príloha 2 výzvy  - Špecifikacia rozsahu oprávnených aktivit a vydavkov 

Príloha 3 výzvy  - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu 

Príloha 4 výzvy  - Kriteria pre vyber projektov 

 

Ďalšie prílohy:

Prílohy ŽoPr 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania s prílohami:

https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1121

 

Príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD s prílohami a iné dokumenty nájdete na stránke IROP:

https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1312

 

Zverejnené: 17.03.2021