#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

 

Táto aktualizácia stráca platnosť dňa 18.2.2023

Od 19.2.2023  postupujte podľa aktualizácie č. 2.

(kliknite vĺavo pod Aktivitou C1 na Aktualizáciu č.2)

 

Aktualizácia č.1 výzvy C1

 

Dátum vyhlásenia: 23.8.2022

Dátum účinnosti:   19.9.2022

Informácia k aktualizácii výzvy C1

 

Oznam:  Dňa 19.06.2022 začína šieste kolo Výzvy pre aktivitu C1 do 18.9.2022
InforImácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-002:                         Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 112 167,10€
Každé ďalšie kolo bude uzatvárané vždy k 18-temu dňu v mesiaci.
 
 
Oznam:  Dňa 19.9.2022 začína siedme kolo Výzvy pre aktivitu C1 do 18.10.2022
InforImácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 6. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-002:                         Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 112 167,10€
Každé ďalšie kolo bude uzatvárané vždy k 18-temu dňu v mesiaci.
 
Oznam:  Dňa 19.10.2022 začína ôsme kolo Výzvy pre aktivitu C1 do 18.11.2022
InforImácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 7. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-002:                         Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 112 167,10€
Každé ďalšie kolo bude uzatvárané vždy k 18-temu dňu v mesiaci.
 
 
Oznam:  Dňa 19.11.2022 začína deviate kolo Výzvy pre aktivitu C1 do 18.12.2022
InforImácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 8. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-002:                         Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 112 167,10€
Každé ďalšie kolo bude uzatvárané vždy k 18-temu dňu v mesiaci.
 

 

Výzva IROP -CLLD-AKD6-512-002

MAS Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské  vyhlasuje Výzvu na prekladanie Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

 

Špecifický cieľ:           

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Aktivita:

C1 Komunitné sociálne služby  

 

VÝZVA:

Výzva C1 -aktualizovaná (BSZ)

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 18. dňu príslušného mesiaca

 

Prílohy k výzve:

Príloha 1 výzvy - Formulár ŽoPr BSZ

Príloha 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprívnených altivít a výdavkov BSZ 

Príloha 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov BSZ 

Príloha 4 výzvy  - Kriteria pre vyber projektov  BSZ

Ďalšie prílohy:

Prílohy ŽoPr 

 

Výzva C1 -aktualizovaná (SZ)

Príloha 1 výzvy - Formulár ŽoPr SZ 

Príloha 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprívnených altivít a výdavkov SZ 

Príloha 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov SZ 

Príloha 4 výzvy Kritériá pre výber projektov 

Ďalšie prílohy:

Prílohy ŽoPr 

 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania s prílohami:

https://www.mpsr.sk/aktualne/informacia-o-novej-prirucke-k-procesu-vo/16884/

 

 

Príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD s prílohami a iné dokumenty nájdete na stránke IROP:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-pre-uzivatela/prirucka-pre-uzivatela-verzia-2-1-ucinna-od-27-12-2022/

 

Zverejnené: 23.8.2022