#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

 

Názov projektu:                                                                 Chod MAS 3

Hlavný cieľ:                                                                        Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

 

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku:       Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26   

                                                                                      Bratislava

Prijímateľ nenávratného finančného príspevku:            Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko-Dobronivské

                                                                                      Svätotrojičné námestie  4/4, 963 01 Krupina

Celková výška oprávnených výdavkov:                          103 824,25 EUR – financované v celkovej miere 100 %

Program:                                                                        Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022

Opatrenie:                                                                     19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER Podopatrenie:                                                               19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

 

 

Tento projekt je financovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka