#
#

Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Vznik a história partnerstva

 

Na jeseň v  roku 2007 začali štyri mikroregióny Adela (okres Zvolen), Pliešovská Kotlina (okres Zvolen), Krupinská planina (okres Krupina) a Východný Hont (okres Veľký Krtíš a Krupina) uvažovať o spoločnom budovaní kapacít pre programové obdobie 2007 – 2013 a o príprave na prístup LEADER pri implementácii Programu rozvoja vidieka SR.

Tento zámer bol podporený v roku 2007 vedením BBSK, ktoré vybralo organizáciu VOKA, O.Z. za dodávateľa pre metodické vedenie projektu. V rámci uvedenej podpory sa uskutočnilo mapovanie územia, zostavenie auditu zdrojov a propagácia prístupu LEADER v území prostredníctvom informačných dní a stretnutí občanov, ako aj publikovaním propagačných materiálov.

V druhej etape pokračovalo budovanie kapacít prostredníctvom stretávania sa občanov a zostavenie strategických, akčných, implementačných, monitorovacích a hodnotiacich rámcov integrovanej stratégie rozvoja územia.

Organizácia VOKA, O.Z. zabezpečila:

 • školenia miestnych manažérov,
 • zostavenie vízie a SWOT analýzy  na úrovni obecných stretnutí – miestnymi manažérmi facilitované diskusie, výstupy slúžili pre zostavenie mikroregionálnych SWOT analýz a vízií,
 • facilitáciu pri zostavení mikroregionálnych vízií a SWOT analýz,
 • facilitáciu pri realizácii problémovej analýzy územia,
 • facilitáciu pri zostavovaní vízie územie,  SWOT  analýzy, definovanie kľúčových problémov územia,
 • zostavenie strategického a akčného plánu územia a zostavenie opatrení.

V júli 2008 založilo 41 obcí z uvedených štyroch mikroregiónov Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské (VSP HD) a  v rámci osi 3 – opatrenia 3.5 PRV SR 2007 – 2013 podali dňa 28. 07. 2008 projekt: „Získavanie zručností a príprava integrovanej stratégie územia pre prístup LEADER vo Verejno – súkromnom partnerstve Hontiansko – Dobronivskom“.

Počas realizácie uvedeného projektu sa niektoré obce rozhodli z VSP HD vystúpiť, takže súčasný stav je 17 obcí, vrátane mesta Krupina.

Jednotlivé sektory (verejný, súkromný a občiansky) sú v členskej základni zastúpené nasledovne:

 •   16 obcí  a 1 mesto
 •   6 podnikateľov
 •   12 občanov a 2 občianske združenia

       Členská základňa je v území verejno-súkromného partnerstva rozložená rovnomerne.