#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Aktualizácia č.3 k  výzve A1 - Platná verzia výzvy !

 

Dátum vyhlásenia     20.01.2023

Dátum účinnosti:      19.02.2023

 

Informácia o aktualizácii č.3 výzvy A1 

 

Dňa 19.1.2023 začína 11 kolo Výzvy pre aktivitu A1 do 18.2.2023

               Výška žiadaných príspevkov v druhom kole:  74 574,50€ (odstúpenie žiadateľa od zmluvy s MAS)

                Výška žiadaných príspevkov v šiestom kole: 63 365,37€ ( žiadosť  nebola schválená)

                Výška žiadaných príspevkov v siedmom kole:  83 160,00 €

                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 8. hodnotiacom kole výzvy

                IROP-CLLD-AKD6-511-003: Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: v tomto období je 54 779,87€.

 

Dňa 19.2.2023 začína 12 kolo Výzvy pre aktivitu A1 do 18.3.2023

               Výška žiadaných príspevkov v druhom kole:       74 574,50€ (odstúpenie žiadateľa od zmluvy s MAS)

                Výška žiadaných príspevkov v šiestom kole:       63 365,37€ ( žiadosť  nebola schválená)

                Výška žiadaných príspevkov v siedmom kole:     83 160,00 €

                Výška žiadaných príspevkov v dvanástom kole: 18 700,00€

                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 11. hodnotiacom kole výzvy

                IROP-CLLD-AKD6-511-003: Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 54 779,87€.

 

           

Dňa 19.3.2023 začína 13 kolo Výzvy pre aktivitu A1 do 18.4.2023

               Výška žiadaných príspevkov v druhom kole:       74 574,50€ (odstúpenie žiadateľa od zmluvy s MAS)

                Výška žiadaných príspevkov v šiestom kole:       63 365,37€ ( žiadosť  nebola schválená)

                Výška žiadaných príspevkov v siedmom kole:     83 160,00 €

                Výška žiadaných príspevkov v dvanástom kole: 18 700,00€

                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 12. hodnotiacom kole výzvy

                IROP-CLLD-AKD6-511-003: Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 36 079,87€.

 

Dňa 19.4.2023 začína 14 kolo Výzvy pre aktivitu A1 do 18.5.2023

               Výška žiadaných príspevkov v druhom kole:       74 574,50€ (odstúpenie žiadateľa od zmluvy s MAS)

                Výška žiadaných príspevkov v šiestom kole:       63 365,37€ ( žiadosť  nebola schválená)

                Výška žiadaných príspevkov v siedmom kole:     83 160,00 € 

                Výška žiadaných príspevkov v dvanástom kole: 18 700,00€ ( žiadosť  nebola schválená)

                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 14. hodnotiacom kole výzvy

                IROP-CLLD-AKD6-511-003: Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 54 779,87€.

 

Dňa 19.5.2023 začína 15 kolo Výzvy pre aktivitu A1 do 18.6.2023

               Výška žiadaných príspevkov v druhom kole:       74 574,50€ (odstúpenie žiadateľa od zmluvy s MAS)

                Výška žiadaných príspevkov v šiestom kole:       63 365,37€ ( žiadosť  nebola schválená)

                Výška žiadaných príspevkov v siedmom kole:     83 160,00 € 

                Výška žiadaných príspevkov v dvanástom kole: 18 700,00€ ( žiadosť  nebola schválená)

                Výška žiadaných príspevkov v dvanástom kole: 14 318,09€ 

                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 14. hodnotiacom kole výzvy

                 IROP-CLLD-AKD6-511-003: Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40 461,78€.

  

Dňa 19.7.2023 začína 17 kolo Výzvy pre aktivitu A1 do 18.8.2023

               Výška žiadaných príspevkov v druhom kole:       74 574,50€ (odstúpenie žiadateľa od zmluvy s MAS)

                Výška žiadaných príspevkov v šiestom kole:       63 365,37€ ( žiadosť  nebola schválená)

                Výška žiadaných príspevkov v siedmom kole:     83 160,00 € 

                Výška žiadaných príspevkov v dvanástom kole: 18 700,00€ ( žiadosť  nebola schválená)

                Výška žiadaných príspevkov v 12. kole: 14 318,09€ 

                Výška žiadaných príspevkov v  16. kole: 17 021,40€ 

                Informácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 14. hodnotiacom kole výzvy

                 IROP-CLLD-AKD6-511-003: Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 23 440,38€.

Výzva IROP -CLLD-AKD6-511-003

MAS Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské  vyhlasuje Výzvu na prekladanie Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

Špecifický cieľ:    

 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií      

Aktivita:

A1 Podpora podnikania a inovácií

VÝZVA:

 

Výzva IROP-CLLD-AKD6-511-003 - Aktivita A1, aktualizácia č.3 BSZ 

 

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 18. dňu príslušného mesiaca.

Prílohy k výzve:

príloha č.1 výzvy - Formulár ŽoPr BSZ 

príloha č.2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít BSZ 

príloha č.3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov BSZ 

príloha č. 4- Kritériá pre výber projektov BSZ 

 

Ďalšie prílohy:

Prílohy ŽoPr (403.3 kB)

 

 

Výzva IROP-CLLD-AKD6-511-003 - Aktivita A1, aktualizácia č.3 SZ 

príloha č.1 výzvy - Formulár ŽoPr SZ 

príloha č.2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít SZ 

Príloha č.3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov SZ 

príloha č. 4- Kritériá pre výber projektov SZ 

 

Ďalšie prílohy:

Prílohy ŽoPr 

 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania s prílohami:

https://www.mpsr.sk/aktualne/informacia-o-novej-prirucke-k-procesu-vo/16884/

 

 

Príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD s prílohami a iné dokumenty nájdete na stránke IROP:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-pre-uzivatela/prirucka-pre-uzivatela-verzia-2-1-ucinna-od-27-12-2022/

 

Zverejnené: 20.1.2023