#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Miestna akčná skupina 

 


Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské 

vyhlasuje:

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Verejno-súkromného partnerstva Hontiansko-Dobronivské) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

 

Zameranie výzvy PRV:

 

309085001 - 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimoBratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS _108/8.5/7

Dĺžka trvania výzvy je

 

od  28.2.2024  do  27.4.2024

 

Link na výzvu v ITMS2014+ :  https://www.itms2014.sk/prg-vyzvy/prg-vyzva-form?10

 

VÝZVA:

Výzva MAS - CLLD MAS_108/8.5/7

 

 

PRÍLOHY:

Prílohy výzvy 8.5