#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Partneri

rozšírené vyhľadávanie ...

EURÓPSKA ÚNIA

Európska únia

IROP

IROP

LEADER

LEADER

PRV

Program rozvoja vidieka

MIRRI

 

MIRRI

MPaRV

Ministerstvo pôdohospodárstva

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Aktualizácia č.2 výzvy C1

 

Dátum vyhlásenia:   1.2.2023

Dátum účinnosti:   19.2.2023

 

Informácia o aktualizácii č.2 výzvy C1 ( ktoré dokument y sú aktualizáciou dotknuté)

 

Oznam:  Dňa 19.12.2022 začína 10 kolo Výzvy pre aktivitu C1 do 18.1.2023

InforImácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 8. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-002:                         Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 112 167,10€

Každé ďalšie kolo bude uzatvárané vždy k 18-temu dňu v mesiaci.

 

Oznam:  Dňa 19.1.2023 začína 11 kolo Výzvy pre aktivitu C1 do 18.2.2023

InforImácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 8. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-002:                         Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 112 167,10€

Každé ďalšie kolo bude uzatvárané vždy k 18-temu dňu v mesiaci.

 

Oznam:  Dňa 19.2.2023 začína 12 kolo Výzvy pre aktivitu C1 do 18.3.2023

InforImácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 8. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-002:                         Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 112 167,10€

Každé ďalšie kolo bude uzatvárané vždy k 18-temu dňu v mesiaci.

 

Oznam:  Dňa 19.2.2023 začína 14 kolo Výzvy pre aktivitu C1 do 18.5.2023

Suma žiadaných príspevkov v 14. kole:   74 012,95,00 Eur

InforImácia o výške disponibilnej alokácie po ukončenom 14. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-002:                         Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 38 154,15€

Každé ďalšie kolo bude uzatvárané vždy k 18-temu - každé 3 mesiace

 

 

 

Výzva IROP -CLLD-AKD6-512-002

MAS Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské  vyhlasuje Výzvu na prekladanie Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

 

Špecifický cieľ:           

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Aktivita:

C1 Komunitné sociálne služby  

 

VÝZVA:

Výzva IROP-CLLD-AKD6-512-002- Aktivita C1 (BSZ)

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 18. dňu príslušného mesiaca

 

Prílohy k výzve:

príloha č.1 výzvy - Formulár ŽoPr BSZ 

Príloha 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprívnených altivít a výdavkov BSZ 

Príloha 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov BSZ 

Príloha 4 výzvy  - Kriteria pre vyber projektov  BSZ

Ďalšie prílohy:

Prílohy ŽoPr 

 

Výzva C1 - aktualizácia č.2 (SZ)

príloha č.1 výzvy - Formulár ŽoPr SZ 

Príloha 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprívnených altivít a výdavkov SZ 

Príloha 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov SZ 

Príloha 4 výzvy Kritériá pre výber projektov 

Ďalšie prílohy:

Prílohy ŽoPr 

 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania s prílohami:

https://www.mpsr.sk/aktualne/informacia-o-novej-prirucke-k-procesu-vo/16884/

 

 

Príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD s prílohami a iné dokumenty nájdete na stránke IROP:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-pre-uzivatela/prirucka-pre-uzivatela-verzia-2-1-ucinna-od-27-12-2022/

 

Zverejnené: 1.2.2023